Informacje o projekcie

Projekt: „Wdrożenie E-platformy usprawniającej procesy biznesowe w firmie OPLOT” współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3: E-Technologie dla przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 349 806, 94 PLN w tym 243 717, 95 PLN to środki z EFRRCałkowita wartość projektu: 349 806, 94 PLN w tym 243 717, 95 PLN to środki z EFRR

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Wyniki realizacji projektu:

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynęła na unowocześnienie komunikacji z klientem oraz automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Oplot a jej klientami i produkcją. W ramach projektu powstała e-platforma, której głównym celem jest przyśpieszenie i uproszczenie wymiany informacji i dokumentów w formie elektronicznej.

E- platforma umożliwia m.in.:

  • elektroniczną wymianę informacji pomiędzy klientem a firmą,
  • elektroniczny przepływ informacji, np. faktur,
  • elektroniczne składanie zamówień,
  • bieżący monitoring stanu realizacji zamówienia.

Jednoczenie nowa usługa pozwala na powiązanie logistyki zakupowej z postępem procesu pozyskiwania zamówień. Zoptymalizowano  zarówno planowanie realizacji poszczególnych zleceń, jak i synchronizacja procesu sprzedaży towarów i  zakupów produktów do ich wytworzenia.

Nowy system, pozwolił na lepsze planowanie produkcji, oraz dokładne powiązanie kosztów z konkretnym zleceniem klienta. System, poprzez elektroniczne zamówienia, pozwala automatycznie śledzić postępy procesu uzgadniania partii próbnych i  umożliwia automatyczne rozliczanie kosztów planowanego zamówienia. Informacja taka jest dostępna dla klienta po zalogowaniu do serwisu i określeniu swoich potrzeb poprzez zmianę odpowiednich ustawień systemu.

Sklep internetowy przeznaczony dla klientów indywidualnych poszerzył zakres oferowanego asortymentu przez firmę Oplot.. Wprowadzono również możliwość płatności online przy pomocy serwisu przelewy24.pl. System dodatkowo wspiera przygotowanie i zarządzanie wysyłkami kurierskimi.